Benátecká fyzioterapie


Přejdi na obsah

Ceník

Ultrazvuk

70 Kč

(jedno sezení cca 5min)

Ošetření laserovou sprchou

70 Kč

 

Magnetoterapie

80 Kč

 

Elektroléčba

60 Kč

(do 20min.)

Parafín

40 Kč

(15min.)

Tekutý parafín na ruce

70 Kč

(20-30min.)

Rašelina

60 Kč

(15min.)

Baňkování

140 Kč

(30min.)

Kombinovaná terapie

100 Kč

(jedna aplikace)

Kineziologický rozbor

270 Kč

(45min.)

Vstupní vyšetření

300 Kč

(60min.)

Individuální léčebná tělesná výchova

160 Kč

(30min.)

Reflexní masáž

200 Kč

(30min.)

Měkké techniky a mobilizace

200 Kč

(30min.)

 

Pozn.: časy u uvedených procedur jsou pouze orientační např. u elektroterapie,
ultrazvuku a laseru jsou závislé na druhu proudu a diagnóze, pro kterou je terapie určena.

Manuální lymfodrenáž

(nelze uvést přesnou dobu trvání procedury – závisí na tělesné konstituci a rozsahu lymfedému).
Ceny uvedené za horní a dolní končetiny jsou v řípadě ošetření pouze jedné končetiny poloviční.
Provádíme
pouze ze zdravotních indikací např. poúrazové a pooperační stavy apod.

Hrudník

180 Kč

 

Břicho

150 Kč

 

Horní končetiny

200 Kč

 

Dolní končetiny

400 Kč

 
     

Rehabilitační metoda L. Mojžíšové

Vstupní vyšetření

300 Kč

(60min.)

Uvolnění pánevního dna (s předehřátím)

260 Kč

(60min.)

Mobilizační techniky (žebra, SI klouby, pánevní dno)

200 Kč

(30min.)

Příprava k porodu

300 Kč

(60min.)

     

Upozorňujeme pacienty, že čekací doby na objednání všem zařízení se dlouhodobě pohybují okolo jednoho měsíce. Bohužel nám v tomto směru ani jedna ze zdravotních pojišťoven se kterými máme uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče za úhradu z veřejného zdravotního pojištění, nevyšla vstříc
a nepovolila nám navýšení úvazku, který by čekací doby výrazně zkrátil.

Z těchto důvodu jsme nuceni přistoupit k některým represivním opatřením:
pokud je pacient objednán a bez omluvy se nedostaví, termín mu bez náhrady propadá, stejně tak,
pokud se omluví bez vážného důvodu přímo v den kdy je objednán. Pacientům, kteří si hradí terapii sami,
bude v takovém případě naúčtován příplatek 100Kč jako pokuta za předchozí nedodržení termínu.

V našem zařízení neprovádíme klasické masáže ani vodoléčebné výkony!

     
   

ceník je platný od 1.2.2015


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku